فهرست اولیه اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم

Facebook logo

[ad_1] به گزارش سیتنا، با تغییر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی نسبت به ادوار گذشته تغییر کرده است. نمایندگان دو اولویت پیشنهادی خود به همراه فرم های امتیازبندی به هیأت رئیسه می‌دهند، امتیازبندی بر اساس شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرائی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در …

ادامه مطلبفهرست اولیه اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم