بسته صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فناوری در شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری

Facebook logo

[ad_1] به گزارش سیتنا، دکتر سیاوش ملکی‌فر در نشست وبیناری معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکت‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که عصر یکشنبه 11 خرداد ماه با حضور دکتر کریمی، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مهندس محمد مهدی فریدوند، مدیرعامل صندوق …

ادامه مطلببسته صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فناوری در شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری