وقتی تعطیلات به بازیکن استقلال ساخت!

Facebook logo

[ad_1] به گزارش سیتنا، ظاهرا تعطیلات بدجور به مدافع استقلال ساخته. او چند کیلو اضافه وزن آورده و حالا مجبور است برای کاهش وزن خود تمرینات ویژه ای کند و البته رژیم غذایی اش را هم تغییر دهد. بعد از بازگشت بازیکنان به تمرینات پزشکان اقدام به انجام تست های مختلف از آنها کردند. در …

ادامه مطلبوقتی تعطیلات به بازیکن استقلال ساخت!