مقایسه «اکبر طبری» با «امیرعباس هویدا»!

[ad_1] گروه اقتصادی: علی نظری؛ سردبیر روزنامه مستقل در یادداشتی نوشت: امیرعباس هویدا نخست وزیر شاه طی۱۳ سال از۱۳۴۳ تا۱۳۵۶ نخست وزیر آخرین شاه سلسله پهلوی بود. در دادگاه محاکمه اش، به خلخالی گفت: من آنچنان ثباتی در اداره کشور ایجاد کردم که قیمت کبریت طی ۱۳ سال صدراتم یک شاهی تغییر یا افزایش پیدا …

ادامه مطلبمقایسه «اکبر طبری» با «امیرعباس هویدا»!