مدیر ارشد برند‌ و‌ ارتباطات رایتل: صیانت از اطلاعات یکایک مشترکان وظیفه ماست

Facebook logo

[ad_1] مدیر ارشد برند‌ و‌ ارتباطات رایتل، تاکید کرد: در اتفاق رخ داده در روزهای اخیر، مشخصات ۹ نفر از مشترکان #رایتل منتشر شد. حتی اگر این اتفاق برای یک نفر هم افتاده باشد، بابتش متاسف و عذرخواهیم. [ad_2] Source link