راز لایو اینستاگرامی رومینا اشرفی و تهدیدهای بهمن فاش شد

Facebook logo

[ad_1] به گزارش رکنا، حالا بیشتر از یک هفته از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش می گدرد. قتلی که با عنوان «قتل های ناموسی» از آن نام برده می شود اما شاید عنوان درست تر برای آن این باشد که با نوعی از قتل های خانوادگی مواجه هستیم که می توان آن را «زن …

ادامه مطلبراز لایو اینستاگرامی رومینا اشرفی و تهدیدهای بهمن فاش شد