مردان شیطان صفت به زنی با بچه ای در شکم آزار دادند!

Facebook logo

[ad_1] به گزارش رکنا، در جریان کشف جسد یک زن باردار که بعد از تجاوز به طرز هولناکی در آتش جزغاله شده بود پلیس وارد ماجرا شده و بررسی در این پرونده آغاز شده است. گزارش پلیس محلی حاکی ازآن است که جسد سوخته زن توسط اهالی آن منطقه کشف و با تماس با اداره …

ادامه مطلبمردان شیطان صفت به زنی با بچه ای در شکم آزار دادند!