افسانه از دست ناپدری آزارگر فرار کرد/ در تهران عضو خانه فساد شدم

Facebook logo

[ad_1] به گزارش رکنا، او دل پردردی دارد از آرزویش که ازدواج است و حسرت هایش می گوید از روزی که وقتی تنها شده است توسط زنی معروف به خاله خانم در اختیار مردان قرار گرفته و فروخته شده است و حالا با دل بستن به پسری بیشتر در منجلاب فرو رفته است. “از دست …

ادامه مطلبافسانه از دست ناپدری آزارگر فرار کرد/ در تهران عضو خانه فساد شدم