می دانستم مادرم لیلا دور از چشم پدرم با مرد غریبه سروسر دارد!

Facebook logo

[ad_1] به گزارش رکنا، مرد جوان که به‌ خاطر ممانعت از طلاق خواهرش او را به قتل رسانده بود در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود. رسیدگی به این پرونده از تیرسال97 با فوت مشکوک زنی 37 ساله به‌نام لیلا در بیمارستان لقمان تهران آغاز شد. در حالی که نزدیکان این زن عنوان …

ادامه مطلبمی دانستم مادرم لیلا دور از چشم پدرم با مرد غریبه سروسر دارد!