دفترچه‌‌ بیمه‌ tagged posts

Facebook logo

مدیرعامل تامین اجتماعی خبر داد: استعلام غیرحضوری اعتبار دفترچه‌‌های بیمه‌

[ad_1]

به گزارش سیتنا، مصطفی سالاری در یازدهمین نشست دیده بان رفاه و تامین اجتماعی که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد با اشاره به ماموریت تامین اجتماعی در قبال ۴۳ میلیون تحت پوشش، گفت: کرونا هم تبعات و اثرات منفی داشته و هم آموخته‌هایی برای ما در بر داشته است.

وی با اشاره به آثار مالی متأثر از کرونا، تصریح کرد: درآمدهای سازمان از زمان شیوع کرونا به طور میانگین هر ماه ۲۰۰۰ میلیارد تومان به علت امهال‌های دولت و بیکاری‌ها کاهش داشته است. در هیئت دولت مصوب شد که دولت یک خط اعتباری از طریق بانک مرکزی بابت این کسری در اسفندماه به سازمان بدهد...

Read More