دانلود کتاب داستان به زبان انگلیسی tagged posts

دانلود کتاب داستان

سوال مهم این است که کدام یک را انتخاب کنید: دانلود کتاب داستان ترجمه یا تألیف؟
اگر مجبور بودم جواب بدهم ، می گفتم “هر دو”. ما باید در ترجمه آثار و ترجمه آثار مورد نیاز خود فعال باشیم. بسیاری از آثار کلاسیک که ترجمه نشده اند ، یا اگر ترجمه نشده اند ، باید در 40 یا 50 سال ترجمه بهتر و جدیدتری داشته باشند. آثار افلاطون و ارسطو ، به استثنای متافیزیک ارسطو و همچنین ترجمه شعر وی ، نه از یونانی اصلی بلکه از آلمانی ، یا فرانسوی یا انگلیسی ترجمه شده است ، در حالی که دانلود کتاب داستان ما برای ترجمه این آثار از زبان اصلی نیاز داریم. حتی ترجمه های جدیدتری از آنها به زبان انگلیسی و سایر زبانها وجود دارد که بهتر از ترجمه های قبلی است...

Read More