خرید کتاب اورجینال هری پاتر tagged posts

خرید کتاب اورجینال

به نقل از روابط عمومی کتاب آلی خرید کتاب اورجینال، کتاب داستانهای کوچک تنها (Lonely Little Book) که شامل هفت داستان از نویسندگان آمریکایی است ، در اختیار علاقه مندان به کتاب کوچه بوک قرار گرفت.

وجه مشترک هفت داستان این مجموعه تنهایی است. چیزی که خرید کتاب اورجینال بیش از هر چیز در زندگی انسان مدرن تأثیر می گذارد و بیشتر مسیرهای پیشرفت و مدرنیته ، منجر به راه حل و حداقل اصلاح این مشکل در حال رشد می شود. شیوه زندگی خاص امروزی و روند رو به رشد مصرف گرایی مانع اوقات فراغت شده است که منجر به شکل گیری جوامع بشری و حضور عاطفی چشمگیر مردم در کنار هم می شود...

Read More