نابودی زندگی دختر 18 ساله مشهدی توسط مزاحم فضای مجازی

Facebook logo

[ad_1] به گزارش سیتنا، اگر مهارت ارتباط دوستانه با پدر و مادرم را می آموختم یا چگونگی برخورد با کسی را می دانستم که اصرار به دوستی با من در فضای مجازی داشت این گونه آینده ام نابود نمی شد و در چنگ شیاطین کثیف نمی افتادم چرا که… دختر 18 ساله ای که پس …

ادامه مطلبنابودی زندگی دختر 18 ساله مشهدی توسط مزاحم فضای مجازی

ملاقات های مخفیانه با آرتین دختر پولدار مشهدی را به خاک سیاه نشاند

Facebook logo

[ad_1] به گزارش رکنا، دیگر به آخر خط رسیده ام و چیزی برای باختن ندارم. باورم نمی شود فقط در طول چهار سال این گونه زندگی ام زیر و رو شود و از آن همه ناز و نعمت به دره فلاکت و بدبختی سقوط کنم تا جایی که مجبور شوم. زندگی دختر معتاد مشهدی که …

ادامه مطلبملاقات های مخفیانه با آرتین دختر پولدار مشهدی را به خاک سیاه نشاند