ترجمه انگلیسی به فارسی dream tagged posts

ترجمه کمپین های Google Ads ممکن است ، اما برای اهداف PPC (پرداخت به ازای هر کلیک) و SEO (بهینه سازی موتور جستجو) ، بهتر است نه تنها Google Ads را ترجمه کنید بلکه آنها را برای مخاطبان خاص هدف بومی سازی کنید. علاوه بر این ، فقط با مترجمان حرفه ای و بومی زبان کار می کنید تا ترجمه و بومی سازی تبلیغات Google Ads را مدیریت کنند.

کارهای اساسی برای به حداکثر رساندن استفاده از Google Ads

1. بومی سازی کنید

چرا باید بجای ترجمه Google Ads ، بومی سازی کنید؟ پاسخ ساده است...

Read More