تازه عروس جوان تهرانی در آشپزخانه صحنه وحشتناکی دید

Facebook logo

[ad_1] به گزارشرکنا، متهم گفت شوهرش خودکشی کرده است. دوم فروردین ماه سال 94 سجاد 30 ساله در خانه اش در محله نعمت آباد کشته شد. همسر وی به نام طاهره به ماموران گفت: وقتی من و شوهرم با هم درگیر شدیم او با چاقو به سینه اش زد و خودکشی کرد. گزارش پزشکی قانونی …

ادامه مطلبتازه عروس جوان تهرانی در آشپزخانه صحنه وحشتناکی دید