نابودی زندگی دختر 18 ساله مشهدی توسط مزاحم فضای مجازی

Facebook logo

[ad_1] به گزارش سیتنا، اگر مهارت ارتباط دوستانه با پدر و مادرم را می آموختم یا چگونگی برخورد با کسی را می دانستم که اصرار به دوستی با من در فضای مجازی داشت این گونه آینده ام نابود نمی شد و در چنگ شیاطین کثیف نمی افتادم چرا که… دختر 18 ساله ای که پس …

ادامه مطلبنابودی زندگی دختر 18 ساله مشهدی توسط مزاحم فضای مجازی