زمین های بازی فرودگاه خودرو: روسیه درایو برای دریافت رای گیری در هر نقطه و در همه جا

از پارکینگ و زمین بازی برای ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها و مقامات روسی از افتتاح ایستگاه های رای گیری در برخی از مکان های غیر معمول برای افزایش مشارکت مردم در بحث رای است که می تواند اجازه می دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور برای خدمت به یکی دیگر از دو نظر ،

روس ها شروع رای گیری در سراسر کشور در تاریخ 25 ژوئن برای اصلاحات در قانون اساسی است که می تواند راه را برای پوتین به باقی می ماند به عنوان رئيس جمهور کشور تا 2036.