پاکستان اعلام کرد رکورد افزایش قیمت سوخت

پاکستان اعلام کرده است یک رکورد افزایش در قیمت سوخت.

پیاده روی — اعم از 27 تا 66 درصد بسته به نوع محصول نفت — اعلام شد در اواخر ژوئن 26.

می آید دو هفته پس از اسلام آباد اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2019 کوچک خواهد شد با 0.4 درصد است. این در اصل انتظار می رود به رشد 2.4 درصد است.

اقتصاد پاکستان شاهد کاهش مداوم پس از 2018 زمانی که نخست وزیر عمران خان دولت به قدرت رسید.

اقتصاد خود را تحت تاثیر قرار شده است coronavirus از ماه مارس زمانی که خان قرار دادن این کشور تحت مستند. محدودیت ها کاسته شد در ممکن است باعث افزایش coronavirus عفونت و مرگ و میر.

پاکستان تایید کرده است 198,883 ویروس موارد از جمله 4,035 مرگ و میر.

بر اساس گزارش AP