حبس و بازداشت دو سوئدی ها برای ‘مواد مخدر’

دو سوئدی اتباع دستگیر شده اند در ایران در سرکوب های بین المللی مواد مخدر-قاچاق شبکه.

“اعضای بین المللی مبارزه با مواد مخدر-قاچاق شبکه دستگیر شده اند و دو سوئدی اتباع در میان آنها” سخت خط, خبرگزاری تسنیم, که وابسته به سپاه (سپاه) گفت: در تاریخ 1 ژوئیه.

آن گفت که یک “بزرگ” مقدار مواد مخدر کشف و ضبط شده است توسط مقامات از جمله “خطرناک مصنوعی با مواد مخدر.”

این گزارش می گویند نیست که ادعا شده از اعضای باند دستگیر شده بود و مواد مخدر کشف و ضبط.

ایران نهفته است در یک مسیر ترانزیت برای قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا است.

تهران متهم شده است از دستگیری شهروندان غربی در اتهامات کاذب و با استفاده از آنها به عنوان تراشه چانه زنی در مذاکرات است.

با گزارش رویترز

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net