این درگیری که فوران شبانه در فوریه 8, شد برخی از بدترین خشونت های قومی در سال در ژمبیل منطقه در جنوب قزاقستان ارسال صدها نفر در سراسر مرز به کشور همسایه قرقیزستان. هنوز مشخص نیست چه موجب خشونت که بازمی گردد قومی قزاق ها در برابر Dungans یک گروه اسلامی منشاء چینی. حداقل هشت نفر کشته و ده ها تن زخمی با خانه را به آتش کشیدند و خودرو لغو شد در تعدادی از شهرهای کوچک. Dungans را تشکیل می دهند بسیاری از مردم در Masanchi که بدترین ضربه ایجاد کرد و بسیاری از این شهر کسب و کار در حال کنترل Dungan خانواده. برخی از کسانی که به دنبال سرپناه با بستگان یا دوستان در قرقیزستان گفت: RFE/RL که شایعات ممکن است باعث حوادث, اما معلوم نیست چه چیزی در مورد آنها.

tinyurlv.htclck.ruulvis.net