مدیر عمده قرقیزستان بزرگراه زیردستان بازداشت شده به اتهام فساد مالی

بیشکک — مدیر اصلی قرقیزستان اتصال بزرگراه پایتخت بیشکک با آسیای مرکزی کشور را که دومین شهر اوش بوده است دستگیر و به همراه 11 از زیردستان خود را به اتهام فساد مالی.

قرقیزستان را از خدمات دولتی برای مبارزه با جرایم اقتصادی (EKKMK) گفت: در ژوئن 11 که مدیران دو تونل تلفات پست در میان بازداشت افراد است.

این EKKMK نیست شناسایی بازداشت کردند.

“برآوردهای اولیه می گویند که فعالیت های غیر قانونی توسط متهمان تحمیل خسارت به ارزش بیش از 20 میلیون soms ($270,000)” این EKKMK بیانیه افزود که تحقیقات در راه “برای ایجاد امکان مشارکت مقامات ارشد در وزارت حمل و نقل و جاده ها و دیگر نهادهای دولتی” در این مظنون به طرح های فساد.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net