خرید کدام نوع سکه بیشترین سود را دارد؟

[ad_1]

سکه گرمی کمترین سود را در میان انواع سکه، نصیب خریداران خود کرده است. قیمت هر سکه گرمی از ابتدای سال جاری تا به امروز تنها ۹.۱ درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

Source link