ارزیابی منابع
بیشتر داوران برخی مراجع را بصورت تصادفی بررسی می کنند. مراجع یک شاخص بسیار حساس برای کل مقاله هستند. اگر نویسنده ملایم باشد ، ممکن است با کل مقاله بی دقت باشد.

جداول
اهداف و شخصیت ها
اهداف جدول جزئیات جزئیات مطالب بدون خواندن متن و ارائه نتایج قابل فهم با یک نگاه است. جدول خوب یک واحد ارتباطی واحد است ، یعنی کاملاً آموزنده و کاملاً قابل درک برای دیگران. باید حداکثر اطلاعات را با حداقل کلمات ارائه دهد. جداول باید از اطلاعات اضافی که در متن موجود نیستند ، برای جلوگیری از افزونگی استفاده کنند.

نحوه تهیه یک جدول خوب
برای طراحی یک جدول روشن ، داده ها باید به ترتیب صحیح مرتب شوند ، از بین بردن مقادیر بی اهمیت و از بین بردن کلمات غیر ضروری. جداول باید به دقت طراحی شوند تا از تکرار عناوین جلوگیری شود و ساده ، روشن ، گیج کننده و آسان نباشد. جداول باید متراکم شوند تا از تقسیم داده های مشابه جلوگیری شود ، به طوری که کلیه اطلاعات مرتبط با هم در یک جدول ارائه شود.

مشاوره عمومی
جداول مقایسه گروهها باید شامل تجزیه و تحلیل آماری خاص آنها باشد. در صورت استفاده از مخفف ها ، باید در پاورقی توضیح داده شود ، مگر اینکه در متن و لیست اختصارات از قبل مشخص شده باشد. جداول معمولاً بعد از مراجعه ها تهیه می شوند که هر یک در یک صفحه جداگانه با یک شماره و عنوان قرار دارند. مطمئن باشید که تعداد صحیح جدول در جای صحیح در متن ظاهر می شود. اگر مجبورید بین ارائه داده های مشابه به عنوان جدول یا نمودار انتخاب کنید ، بپرسید “برای خواننده چه اهمیتی دارد؟” اگر یک روند کلی مهمتر است ، داده ها را به صورت شکل ارائه کنید ، اما اگر مقادیر دقیق مهم تر هستند ، از یک جدول استفاده کنید.
http://tinyurl.com/tdltwx2
https://rebrand.ly/izs2u02
https://bit.ly/2VnDhAx
https://xip.li/1s1thX
https://is.gd/Mknyxg
https://v.gd/SZDJBY
https://v.ht/w2dga
https://plink.ir/tsdHl
https://u.nu/y7wq7
https://clck.ru/MwAas
http://ulvis.net/2wNh
https://cutt.ly/stVKcq2
https://shrtco.de/fIlog
http://tny.im/0yU2x
منبع : https://is.gd/qPdvBh

ترجمه مقاله پزشکی از انگلیسی به فارسی