باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به روش باز فعالیت نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه میباشد از اضافه کردن گرمای محسوس به مبداء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اهمیت جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اصلی صندلی سنگی در طول محیط که توسط حوضهایی اصلی صفحات سنگی از همدیگر جدا می‌شوند که عملکرد آنان مشخص و معلوم وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم بازدید میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون نگهداری و نگهداری برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع عمر تجهیزات و حفظ امنیت کمک انواع برج خنک کننده می کند. سخن در رابطه حیاتی مزایای گونه های برج خنک کننده احتمالا سا‌عتها و ایام ارتفاع بکشد. اضطراری به ذکر میباشد که هزینه ساخت برج مرطوب پیوندی رقمی فی مابین هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، جور آن خشک یا این که تر بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و عامل ها واجب برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از شیوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. همین تیغه از محصول چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و تولید میشوند. هیبرید در لغت به مضمون‌ ترکیب دو یا این که یک‌سری روش و یا این که منش متفاوت، اساسی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر روش است. این قابل به کار گیری در هر دو کارگزاشتن جدید و موجود است. اهمیت توجه به نامی که به جهت این مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب بدون تماس مستقیم با هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام می‌شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که انتخاب نوع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عوامل متعددی می باشد که مهمترین آن‌ها حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می کنند و از آنجا آب در سرانجام نیروی ثقل از طریق روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا این جور کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای مضاعف پهناور مناسب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع بسیار هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی گونه اجباری وجود دارد از در بین میرود. لازم به ذکر میباشد که در همین برجها، گونه جریان ناهمسو حیاتی کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار پیشنهاد را دارد. اصول فعالیت در کل برجها براساس ساخت یک تراز عمده برای تماس فی مابین هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان است میباشد. ضخامت این برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای دوری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. کلیدی دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان طبیعی هوا، فراوان بزرگ و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند ولی در علیه انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را با اعتنا به میزان نیروگاه و میزان مواد آلوده کننده آن، ممکن میباشد بتوان به یکباره به منبع خویش تخلیه کرد، ولی گهگاه تایم ها بایستی قبل از رجوع به مبداء گزینه تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از حساس ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف در میان حجمی هوای بیرون برج و تراکم هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز است لذا باید طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو کافی تبارک باشد تا فشار محرک آیتم حیث بدست آید. یکی از از همگانی ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر اصلی همان مقدار گرمایی میباشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا تیم سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از در آغاز از چیلر به کارگیری میشد. از طرح و رخ برج خود استعمال می نمایند تا هوا را به طور طبیعی اساسی به کار گیری از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و همین گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به خارج هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود روند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از روش یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این عمل به منظور کنترل غلظت آب و میزان املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به حیث مصرف آب و انرژی نیز بهینه خیس کار می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کمتر میزان شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور محاسبه میزان آپروچ از فرمول زیر استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را زمانی افزایش می‌دهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. البته حساس اندکی تفاوت در طرز ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده دارای جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه اصلی ایراد مواجه شده و ایجاد مجموعه کمتر مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد مستقر می گردد. 4. در سرانجام این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 رتبه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استعمال از برج خنک کننده در مناطقی مهم رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت با آب گرم، اساسی عبور از آن ها وارد برج میشود. در صورتی که جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اهمیت جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج اهمیت جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته اهمیت جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 درصد میزان آبی هست که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین امکان را مهیا مینمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی به وسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه های آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنعت های جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به این رخ می باشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا هستند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم بر روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از فرآورده بتونی و یا این که فلزی ساخته می گردند و بخاطر این که آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و حساس شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته می گردند که هر یک کلیدی دمندهای حساس جریان هوای متغیر است، در برعلیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و جواب دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از نوع جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از نحوه تبخیر بخشی از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چند از ساخت کنندگان متعدد از طرح های مختلف استعمال می نمایند ، همگی برج های خنک کننده اهمیت استفاده از همان اورجینال خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از نحوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می شود معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن ایراد میباشد در میآید، ولی کلیدی استعمال از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آنها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها دارای هزینه سرمایه گذاری و تولید دوچندان بالایی میباشند و به این خاطر از دیدگاه اقتصادی زمانی مناسب هستند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و ساخت آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن‌ها میشد. همین آب، گرم و گازدار می باشد و حاوی مواد معلق مهم رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب کلیدی جریان مکانیکی هوا از جور جریان اجباری هر یک سری که کوچکتر و ارزانتر هستند البته انرژی بیشتری مصرف می نمایند و همچنین عیب حساس دیگر آنان جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به یار باد کاهش مییابد اما بدلیل این‌که ترانه انتقال حجمی کمتر میباشد کارایی همین سیستم هم کمتر میباشد. برای کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountNovagrageciktirici hapOmegleinstagram gizli hesap görmeMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisVan Escortdeneme bonusu veren sitelerbahis siteleriKurtköy EscortBağlama büyüsü